ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Eκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανακοινώνονται στους εισηγητές και τους καταθέσαντες αναρτημένες ανακοινώσεις «posters» τα ακόλουθα :

1) Ότι μέχρι τις 20/1/2006 εάν και εφόσον υπάρχουν αλλαγές στις αρχικές εισηγήσεις να αποσταλούν στο e-mail nvathi@teiath.gr

2) Οι εισηγητές των αναρτημένων ανακοινώσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με την κυρία Βάθη Νεκταρία στο προαναφερόμενο e-mail εάν έχουν υπάρξει αλλαγές.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ