Επιστημονική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- Καζάζη Μαρία Αναπλ. Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΜΕΛΗ
Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Σκουρλάς Χρήστος
Δενδρινός Μάρκος Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Βασιλάς Νίκος Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. - Αθήνας
Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. - Αθήνας
Βαλάσης Διονύσης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι.- Αθήνας
Χατζημαρή Στέλλα Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι.- Αθήνας
Λύτρας Περικλής Καθηγητής, Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι.- Αθήνας