Κατηγορία: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Αίθουσα 'Μελίνα Μερκούρη' Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Διοργάνωση Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας

Διαθέσιμοι Τίτλοι

>>>>>> Τίτλος:14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Ημέρα 1η, Ενότητα 1η

Περιγραφή:Μέρα 1η - 1η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:4h 55m 20s
Ημερομηνία:

Περιγραφή:Μέρα 1η - 2η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:3h 20m 59s
Ημερομηνία:

Περιγραφή:Μέρα 1η - 1η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:3h 48m 18s
Ημερομηνία:

Περιγραφή:Μέρα 2η - 2η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:2h 52m 23s
Ημερομηνία:

Περιγραφή:Μέρα 3η - 1η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:3h 12m 41s
Ημερομηνία:

Περιγραφή:Μέρα 3η - 2η ενότητα
Δημιουργός:ΤΕΙ Αθήνας - ΠΣΔ
Διάρκεια:3h 46m 39s
Ημερομηνία: